Header

Tilaa hoitaja puhelimitse: 020 799 5656 / ark. klo 8–15    |   

Yritys

Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy, y-tunnus: 0783843-9, on Väestöliitto ry:n 100% omistuksessa oleva osakeyhtiö, joka kuuluu Väestöliitto konserniin.
Yhtiön hallitukseen kuuluvat: Marina Vahtola (pj), Maria Kaisa Aula, Eija Koivuranta, Jarmo Kökkö, Jaana Salmi ja Juha Haapala (sihteeri). Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lassi Köppä.
Yhtiö käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Terapiapalveluita tarjotaan Väestöliiton Terapiapalveluiden nimellä ja kotipalveluita tarjotaan Väestöliiton Kotisisaren nimellä.

 


 

Väestöliiton kotisisar

Väestöliiton Kotisisar tuottaa perheiden kotiin ammatillista lastenhoitoa, kotipalvelua ja perhetyötä. Toiminnasta vastaa palvelupäällikkö Elina Korhonen.

Väestöliiton Kotisisaren toimialueena on Helsinki, Espoo, Vantaa, Tuusula, Nurmijärvi, Järvenpää, Sipoo ja Kirkkonummi. Toimintaa organisoi Kotisisaren toimisto, jossa työskentelee palvelujohtaja ja kaksi kotipalveluohjaajaa. Kentällä lapsiperheiden kodeissa työskentelee lastenhoitajina noin 100 sosiaali- tai terveysalan ammattilaista.

 

Historia

Tänä päivänä Väestöliiton Kotisisar palvelee vuosittain lähes 600 asiakasta toimialueensa kunnissa.

Väestöliiton Kotisisar on jatkumoa Väestöliiton lastenhoitopalvelulle, joka toimi Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuodesta 1989 tuottaen tilapäistä lastenhoitopalvelua pääkaupunkiseudun lapsiperheille. Väestöliiton lastenhoito-palvelun toimintaideana oli, että perheillä on mahdollisuus tilapäiseen, ammattitaitoiseen lastenhoitoapuun silloin, kun omat verkostot eivät pysty auttamaan. Raha-automaattiyhdistyksen tukiessa toimintaa taloudellisesti myös kustannukset olivat perheille kohtuulliset. Tilapäisen lastenhoitoavun ohella Väestöliiton lastenhoitopalvelu tuotti ammatillista, kuntien omaa kotipalvelua ja lastensuojelun perhetyötä täydentävää palvelua toimialueensa kunnille. Tähän kunnille myytävään palveluun ei kohdistunut Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen loppuessa vuonna 2010 toimintaa haluttiin jatkaa ja turvata olemassa olevat yhteistyöverkostot.

Väestöliitto yhtiöitti lastenhoitopalvelun toiminnan ja työtä jatkettiin liikeyrityksen muodossa. Syntyi Väestöliiton Kotisisar Oy, jonka nimi kumpuaa Väestöliiton historiasta. Alun perin Väestöliitto aloitti vuonna 1945 kotisisarkoulutuksen kotiapulaispulaa ja monilapsisten perheiden arkea helpottamaan. Koulutuksen tavoitteena oli luoda sosiaalisesti arvostettu ja mahdollisimman hyvän ammattitaidon omaava kotitaloustyöntekijöiden ammattikunta. Kodinhoitajien työn kohteena oli tuolloin perheen koti kokonaisuutena ja kodinhoitajan/kotisisaren toimintaa kuvasi omatoimisuus ja itsenäisyys. Tämä ajatusmaailma haluttiin ottaa punaiseksi langaksi myös perustettavan yrityksen toimintaideologiassa: lastenhoidon ohella nähtiin tärkeäksi, että työntekijät vievät kokonaisvaltaisisesti perheen arkea eteenpäin.

Alun perin Väestöliitto aloitti vuonna 1945 kotisisarkoulutuksen kotiapulaispulaa ja monilapsisten perheiden arkea helpottamaan.
Tänä päivänä Väestöliiton Kotisisar palvelee vuosittain lähes 600 asiakasta toimialueensa kunnissa. Toiminnassaan Kotisisar haluaa olla luotettava ja lapsiperheen arkea ymmärtävä kumppani, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Kotisisar on tunnettu hyvistä hoitajistaan, joilta löytyy osaamista niin vauvan- ja kaksosten hoidosta kuin leikki-ikäisten lasten hoidosta. Hoitaja valitaan kuhunkin perheeseen perheen tarpeen mukaan, jolloin voidaan hyödyntää hoitajien ammattitaitoa ja kokemusta.

 

 

 


 

Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy

Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0783843-9
etunimi.sukunimi(at)vaestoliitto.fi

Toimitusjohtaja Lassi Köppä

Väestöliiton kotisisar

Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Puhelin 020 799 5656
Faksi 020 799 5659

Väestöliiton terapiapalvelut

Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Puhelin (09) 2280 5267

Johtava psykoterapeutti Tarja Santalahti

Väestöliiton Terapiapalvelut tarjoaa terapiavastaanottoja. www.vaestoliitonterapia.fi